Wat wij doen?!

Kijk wat wij samen met onze partners
voor u kunnen betekenen!

Wat wij voor u kunnen doen?

Het DigiTaalhuis Zaanstreek stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen lokale partijen in de effectieve bestrijding van laaggeletterdheid. Het is dé plek in de regio waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden van deelnemers te verbeteren.
Ons aanbod

U kunt bij ons terecht voor (gratis):

 • scholing van uw medewerkers met onvoldoende of matige basisvaardigheden;
  Wij zorgen dankzij doorverwijzing naar lokale aanbieders altijd voor een traject op maat.

 • training van uw medewerkers/vrijwilligers in signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid

 • promotie van uw eigen activiteiten/cursussen rondom de basisvaardigheden;

 • projectmatige ondersteuning;

 • Informatie en advies;

 • lesmateriaal;

 • beschikbaar stellen van uw ruimtes voor cursussen.

Vraag aan

Organisator
De Bieb voor de Zaanstreek organiseert het DigiTaalhuis in opdracht van de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

Partners

Het DigiTaalhuis Zaanstreek is ontstaan door een samenwerking tussen onder andere De Bieb voor de Zaanstreek, de gemeenten ZaanstadWormerland en Oostzaan, de Sociale WijkteamsIVIO, Stichting Lezen en Schrijven en welzijnsorganisaties.
Dankzij deze samenwerking bereikt het DigiTaalhuis meer laaggeletterden in de Zaanstreek!

Voordelen voor partners

U heeft als partner van het DigiTaalhuis Zaanstreek keuze uit een gevarieerd aanbod van (gratis) diensten:

 • Basistraining voor taalvrijwilligers uit de regio.

 • Taalspreekuren op locatie. De spreekuren worden geleid door getrainde vrijwilligers.

 • Gezamenlijk werkprocessen opstellen om onder andere het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden te verbeteren.

 • Activiteiten voor de doelgroep op locatie.
  Bijvoorbeeld op basisscholen een TaalCafé voor ouders.

 • Informatie en advies over laaggeletterheid voor uw medewerkers/vrijwilligers.

 • Lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven voor alle getrainde taalvrijwilligers in de regio Zaanstreek.
Word ook partner

Iedereen in de regio Zaanstreek kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Een goede samenwerking tussen regionale organisaties is hierbij essentieel. Wij werken dan ook intensief samen met:

 • gemeenten
 • sociale wijkteams
 • gezondheidsinstanties
 • uitkeringsinstanties
 • vrijwilligersorganisaties
 • openbare bibliotheek

Ook partner worden met uw organisatie? Dat kan! Het DigiTaalhuis Zaanstreek biedt u als partner veel voordelen.

Aanmelden

Bel mij terug

Velden met een * zijn verplicht.

Laaggeletterdheid in de Zaanstreek

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben deze mensen ook moeite met het omgaan met een computer. Twee derde van deze mensen is van Nederlandse afkomst en een derde heeft een migranten achtergrond.
In de regio Zaanstad/Wormerland ligt het percentage laaggeletterdheid boven de 16%. Voor Oostzaan ligt dit percentage tussen de 5 en 8%.

Gevolgen

Inwoners met beperkte basisvaardigheden, waaronder taalvaardigheid, digitale laaggeletterdheid en rekenvaardigheid, worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het gebrek aan basisvaardigheden ligt vaak ten grondslag aan problematiek rondom armoede, schulden, gezondheid, opvoeding, afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal isolement.

DigiTaalhuis Zaanstreek

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten, wij horen graag van u!
Hoofdkantoor
Het DigiTaalhuis Zaanstreek wordt georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek en het hoofdkantoor is gevestigd in:
De Bieb Zaandam
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam

Openingstijden
maandag   09:00 tot 17:00 uur
dinsdag  09:00 tot 17:00 uur
woensdag  09:00 tot 17:00 uur
donderdag  09:00 tot 17:00 uur
vrijdag  09:00 tot 17:00 uur
Contact opnemen

Telefoonnummer 075 7111025

Lees meer

Privacyverklaring

Het DigiTaalhuis Zaanstreek, georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek, hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het DigiTaalhuis Zaanstreek respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Lees meer

Klachtenreglement
Begripsbepaling

In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:

 • ‘betrokkene’: degene die de klacht indient;
 • ‘klacht’: een uiting dat er in de beleving van de betrokkene bij het DigiTaalhuis Zaanstreek iets niet goed is gegaan;
 • ‘DigiTaalhuis’: DigiTaalhuis Zaanstreek, gevestigd te Zaandam en georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek.

Lees meer