Wat wij doen?!

Kijk wat wij samen met onze partners
voor u kunnen betekenen!

Dit doen wij voor u!

Het DigiTaalhuis is er voor iedereen die iets wil doen tegen laaggeletterdheid in de Zaanstreek. 
Bekijk ons aanbod of neem contact op!

Ons aanbod

U kunt bij ons terecht voor (gratis):

 • Advies voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven en rekenen.
  Kijk samen met de vrijwilliger tijdens het Taalspreekuur welke activiteit/training het best past.

 • Scholing van uw medewerkers met onvoldoende basisvaardigheden.
  Wij zorgen dankzij doorverwijzing naar lokale aanbieders altijd voor een traject op maat.

 • Training van uw medewerkers/vrijwilligers in signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

 • Voorlichting over laaggeletterheid.

 • Lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven voor getrainde taalvrijwilligers.

 • Ondersteuning bij opstarten van activiteit/training voor laaggeletterden.

Vraag aan

Organisatie
De Bieb voor de Zaanstreek organiseert het DigiTaalhuis in opdracht van de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

Het DigiTaalhuis Zaanstreek stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen lokale partijen in de effectieve bestrijding van laaggeletterdheid. Het is dé plek in de regio waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden van deelnemers te verbeteren.

Partner worden

Het DigiTaalhuis Zaanstreek is ontstaan door een samenwerking tussen onder andere De Bieb voor de Zaanstreek, de gemeenten ZaanstadWormerland en Oostzaan, de Sociale WijkteamsIVIO, Stichting Lezen en Schrijven en buurtcentra.
Samen bereiken we meer laaggeletterden in de Zaanstreek!

Voordelen voor partners

U heeft als partner van het DigiTaalhuis Zaanstreek keuze uit een gevarieerd aanbod van (gratis) diensten:

 • Basistraining voor uw taalvrijwilligers.

 • Promotie van uw eigen activiteiten/trainingen rondom de basisvaardigheden.
 • Taalspreekuren op uw locatie.
  De spreekuren worden geleid door getrainde vrijwilligers.

 • Voorlichting over laaggeletterheid voor uw medewerkers/vrijwilligers.

 • Lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven voor uw getrainde taalvrijwilligers.
Word ook partner

Iedereen in de regio Zaanstreek kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Een goede samenwerking tussen regionale organisaties is hierbij essentieel. Wij werken dan ook intensief samen met:

 • gemeenten
 • sociale wijkteams
 • gezondheidsinstanties
 • uitkeringsinstanties
 • vrijwilligersorganisaties
 • openbare bibliotheek

Ook partner worden met uw organisatie? Dat kan! Het DigiTaalhuis Zaanstreek biedt u als partner veel voordelen.

Aanmelden

Bel mij terug

Velden met een * zijn verplicht.

‘Op Obs Het Palet in Krommenie zitten veel kinderen met een migratieachtergrond. De ouders van deze kinderen beheersen de Nederlandse taal niet goed genoeg om voldoende op de hoogte te kunnen zijn van wat er op de school van hun kind speelt.  Vandaar dat we de wens hadden om voor deze ouders een TaalCafé op school te organiseren. We hebben hiervoor de hulp van het DigiTaalhuis ingeschakeld.
De eerste ervaringen zijn positief. De ouders zijn blij dat dit op school georganiseerd kan worden.’

Wanda Kleiss, adjunct-directeur Obs Het Palet

Laaggeletterdheid in de Zaanstreek

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben deze mensen ook moeite met het omgaan met een computer. Twee derde van deze mensen is van Nederlandse afkomst en een derde heeft een migranten achtergrond.
In de regio Zaanstad/Wormerland ligt het percentage laaggeletterdheid boven de 16%. Voor Oostzaan ligt dit percentage tussen de 5 en 8%.

Gevolgen

Inwoners met beperkte basisvaardigheden, waaronder taalvaardigheid, digitale laaggeletterdheid en rekenvaardigheid, worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het gebrek aan basisvaardigheden ligt vaak ten grondslag aan problematiek rondom armoede, schulden, gezondheid, opvoeding, afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal isolement.

DigiTaalhuis Zaanstreek

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten, wij horen graag van u!
Hoofdkantoor
Het DigiTaalhuis Zaanstreek wordt georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek en het hoofdkantoor is gevestigd in:
De Bieb Zaandam
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam

Openingstijden
maandag   09:00 tot 17:00 uur
dinsdag  09:00 tot 17:00 uur
woensdag  09:00 tot 17:00 uur
donderdag  09:00 tot 17:00 uur
vrijdag  09:00 tot 17:00 uur
Contact opnemen

Telefoonnummer
075 711 1025 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur).

Per mail
Klik op Lees meer

Lees meer

Privacyverklaring

Het DigiTaalhuis Zaanstreek, georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek, hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het DigiTaalhuis Zaanstreek respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Lees meer

Klachtenreglement
Begripsbepaling

In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:

 • ‘betrokkene’: degene die de klacht indient;
 • ‘klacht’: een uiting dat er in de beleving van de betrokkene bij het DigiTaalhuis Zaanstreek iets niet goed is gegaan;
 • ‘DigiTaalhuis’: DigiTaalhuis Zaanstreek, gevestigd te Zaandam en georganiseerd door De Bieb voor de Zaanstreek.

Lees meer